Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Aktuellt

 17-01-19

 17-01-15

 16-11-29

 16-06-01

 15-10-26

 15-10-25

 

 15.10-23

 15-10-06

 15-09-17

 15-05-21

 15-05-09

 15-04-20

 15-03-30

 15-02-17

 15-01-31

 14-12-15

 14-10-31

 14-10-21

 14-10-16

 14-10-01

 14-10-01

 14-09-23

 14-07-21

 14-05-20

 14-04-09

 14-04-09

 14-04-02

 14-03-11

 13-11-27

 13-10-11

 13-08-30

 13-05-30

 13-04-11

 13-04-04

 13-03-26

 13-02-07

 13-02-06

 13-01-21

 13-01-10

 13-01-09

 13-01-09

 12-12-18

 12-12-18

 12-12-10

 12-10-29

 12-09-25

 12-09-24

 12-09-24

 12-09-19

 12-07-15

 12-06-11

 12-05-15

 12-05-15

 12-04-24

 12-04-05
 12-04-05
 12-04-04
 12-03-31

 12-03-29

 12-03-19

 12-01-14

 12-01-04

 11-11-28

 11-10-27

 11-09-23

 11-09-01

 11-08-07
 11-05-04

 11-04-26

 11-03-14
 11-02-08

 11-01-21

 10-11-30

 10-11-22

 10-10-28

 10-10-20

 10-09-23

 10-09-01

 10-08-30

 10-06-01

 10-05-04

 10-05-03

 10-01-29

NEPI:s samverkansprojekt - slutrapport

Arne Melander in memoriam

Ökningen av buprenorfin-plåster måste värderas utifrån substitut

Antroposofiska medel - många alternativ inom dagens regler

Remissvar: SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Länk till blog i Läkemedelsvärlden

Länk till blog i Sjukhusläkaren

Remissvar: Inför generisk förskrivning!

E-recepten bör inte styra läkare och farmaceuter
MedStopper beta - en kanadensisk resurs

Munspray Coldzyme ifrågasätts

Debatt om generisk förskrivning på SvD Brännpunkt

Användningen av opioider minskar

Generisk förskrivning - tredje gången gillt?

Läkares roller och ansvar för läkemedelslistan

Läkemedel är INTE detsamma som receptförskrivna läkemedel

Fantasinamn ökar bland vanliga utbytbara generika

Ökning av opioider - se på substitut och andra volymmått

Kliniska beslutstöd

Brister i analys av läkemedelsstatistik

NEPI firar 20 år på Läkemedelskongressen 20 oktober

Rapport från TLV om ökade kostnader läkemedel utan förmån

Ta hänsyn till skiften mellan substanser!

Ökning av kodein? Skilj mellan antal patienter och DDD

NEPI:s omvärldsanalys till Nationell läkemedelsstrategi

Kliniska beslutsstöd - Vitalis 2014

400 000 köper receptläkemedel utan förmån - varje månad

Kåvepenin barntabletter utanför förmån

Självtest på apotek

Hur vanligt är det med läkemedelsskador?

Stora prisskillnader på receptläkemedel utan förmån

Var 8:e och inte varannan äldre har 10 eller fler läkemedel

Felaktig tolkning av nytta med nya läkemedel i SNS-rapport

Nya styrelseledamöter i NEPI

Lugnande och antidepressiva till unga

Dabigatran - uppdaterad statistik t o m februari 2013

Kostnaderna för att behandla 4 vanliga cancerformer

Presentation om kunskapsstöd vid Läkemedelsriksdagen

ADHD-läkemedel 2012. Mer än halva kostnaden till vuxna

Punktprevalens inte samma sak som årsprevalens

Antalet barn som behandlas med läkemedel minskar

Läkemedel till barn och ungdomar - fel i statistiken

HTA-review läkemedelsgenomgångar i särskilt boende

Användningen av abirateron (Zytiga)

Användning av dabigatran (Pradaxa) efter 1 år

Missvisande statistik kring antidepressiva

Äldreöverenskommelsens läkemedelsindikatorer

Remissvar Generisk förskrivning

Remissvar Lag om läkemedelskommitté

Nationell läkemedelsstrategi - NEPI:s kommentar om behov av fördjupat patientperspektiv

NEPI-rapport från Almedalen: Läkemedelsmarknaden 2002-2011

Tillväxthormon till barn och ungdomar

NEPI-rapport: ADHD-läkemedel 2006-2011

Läkemedelslistor stämmer dåligt överens

Statistik över dabigatran (Pradaxa) vid förmaksflimmer

Artikel om brister i läkemedelslistor
Vilseledande uppgifter på DN debatt
Vårdstöd och läkemedel på Vitalismässan
Ordinationsutredningens slutrapport

Ny avhandling - effekter av TLV:s genomgångar

Begränsning av användningen av strontium (Protelos)

Användningen av adhd-läkemedel ökar kraftigt i Sverige

Statiner och influensa

Öppna jämförelser 2011

Sänkt maxdos för citalopram - hur många berörs?

Begränsning av användning av dronedaron (Multaq)

Antibiotikaanvändning i Sverige 1999-2010

ADHD-läkemedel i Sverige
Särläkemedel - hur stor är marknaden?

Användning av statiner i Sverige - aktuell statistik

Herceptinanvändning svårtolkad
Förstudie om ordinationsorsak

"Sömnmedel" är inte alltid sömnmedel!
Apotekarsocieteten och Svenska läkaresällskapet samverkar

Öppna jämförelser 2010

Kommentar till LIF-rapport om ojämlik läkemedelsanvändning

Esomeprazol förlorar förmån

Rosiglitazon indraget - prevalenstabeller

NEPI-rapport diabetesmedel

Remissvar Socialstyrelsen AT-läkare

NEPI-rapport blodfettsänkande medel

Ny artikelserie i SvD om ojämlik vård

Missvisande tolkning av läkemedelsstatistik i Ekot

Lagrådsremiss "Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning"

 10-01-22  "Styrformer för bättre läkemedelsanvändning" - rapport från
 CMT i samverkan med NEPI
 09-12-21  Promemoria om "Bättre läkemedelsanvändning på en
 omreglerad läkemedelsmarknad"
 09-11-04  4 år med läkemedelsregistret - dokumentation
 09-04-20  Avhandling från NEPI "Quality indicators of preventable
 drug adverse events in patients with type 2 diabetes"
 09-09-18  Frågor och svar kring regeringens läkemedelsstrategi
 09-09-04  Avhandling från NEPI fredag 25 sept 2009
 09-08-27  Läkemedelsreformen 2008 - interaktiva dynamiska diagram
 09-06-09  Användning av bevicizumab (Avastin) med anledning av
 nyhetsrapportering i TV4 om stora skillnader
 09-03-03  Rapport från arbetsgrupp om läkemedelsanvändning
 09-01-27  Äldre och läkemedel på läkaresällskapet 3 februari
 09-01-16  Nordic Pharmaco-Epidemiological Network (NorPEN)
 Göteborg 4-5 mars
 09-01-14  ISPE:s midterm meeting i Sverige 25-27 april
 09-01-13  Dynamiska läkemedelsdiagram
 08-12-19   God Jul och Gott Nytt År 2009
 08-11-26  Poster om 4-länsrapport läkemedel 2007 på Riksstämman
 08-11-26  Riksstämman i Göteborg - tips om läkemedelsepidemiologi
 08-11-14  Gunnar Lindberg i pension - kansliet i Malmö stängs
 08-11-12  Hearing i Sveriges riksdag kring läkemedel och miljö
 anordnad av Miljöpartiet samt Läkare för miljön
 08-11-12  Läkemedelsriksdagen -
 Antikroppar som läkemedel - från idé till färdig produkt
 08-11-05  Hearing om läkemedelsuppföljning anordnad av
 Delegationen för samverkan inom klinisk forskning
 08-11-03  Läkemedel i öppna jämförelser 2008 - NEPI-möte
 08-10-24  Sveriges riksdag: Debatt om äldres läkemedelsanvändning
 08-10-23  Viktminskningsmedlet rimonabant (Acomplia) återkallas
 08-10-17  Forskningspropositionen: Särskild satsning på epidemiologi
 08-10-10  Rundabordsamtal kring planerat EU-möte om läkemedels-
 uppföljning 29 juli 2009 under Sveriges ordförandeskap
 08-10-07  Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting samt
 Delegationen för samverkan inom klinisk forskning:
 Nationella Kvalitetsregister - en tillgång för klinisk forskning
 08-10-01  NEPI:s krav på att information om hur läkemedel ska
 utsättas ska ingå i produktresumé och FASS-text har lett till
 riksdagsmotion
 08-10-01  Sveriges riksdag: Många motioner om läkemedel
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Start    Metodbok  Resurser  Artiklar  Om NEPI